Voorbereiding

Tot nu toe zijn de volgende dingen gebeurd:

  • voorgesprek(ken) met de bouwbegeleider en de constructeur over het te volgen traject
  • 3-D scan van de woning
  • onderzoek naar de fundering en grondmonsters door Fugro
  • aangeven van mijn wensen over een andere indeling van de woning
  • maken tekeningen en berekeningen door de constructeur

“Voorbereiding” verder lezen