8 februari

Vandaag zijn de vertrekken beneden leeg gehaald en is de vloer aangeveegd.

De volgende stap is namelijk het aanleggen van de vloerverwarmingsleidingen.

de hal
lege woonkamer