ijzer

Het ijzerwerk wordt gelegd en aangebracht in de geboorde gaten. Alles wordt aan elkaar gelast.

Dit is de eerste van twee lagen betonstaalmatten.

eerste laag staalnetten

er worden korven in de geboorde gaten aangebracht en die worden aan de staalnetten gelast. Daarbovenop komt straks de tweede laag staalnetten.