Tekeningen

Afgelopen week heb ik de eerste tekeningen gezien en heb die doorgesproken met de bouwbegeleider en de aannemer.

Deze tekeningen waren naar aanleiding van mijn ideeën gemaakt, daaruit bleek dat een aantal zaken technisch niet goed uitkwamen zoals de trap naar boven.
De tekeningen worden hier nu op aangepast en dan opnieuw ter beoordeling aangeboden.

eigen tekening